Kem- & Rekondhusets säkerhetsdatablad får endast användas av företagets kunder eller via Kem- & rekondhusets återförsäljare. Dessa får ej användas av på annat sätt importerade varor vid försäljning, skulle detta framkomma, kommer juridiska återgärder vidtas.

Meguiar's Konsument

Meguair's Marine

Meguiar's Professional