One Solution Degreaser 1L

Pris:
59 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
UMA1
Antal:
One Solution degreaser - avfettning
One Solution Degreaser avfettning är en högeffektiv och unik hybrid kombination av både alkalisk och petroleumbaserad avfettning som är extremt högeffektiv på att lösa den mest förekommande smutsen som: asfalt, vägsmuts, salt m.m.
Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder den petroleumbaserade delen till den alkaliska delen, vilket gör att man får fördelarna både från den alkaliska effekten och petroleumets effekt.


bruksanvisning:
Sprayas direkt på fordonet, låt verka några minuter skölj därefter av ytan med vatten och helst med högtryck för bästa resultat.

tips: Spraya också fälgarna (lackerade) 
och följ samma procedur. 

Använd fälgborste vid behov.


Fara
Orsakar allvarliga ögonskador.
Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast läkare

Innehåll:
ALKOHOLETOXILAT C9-C11 4EO, ALKOHOLER C9-C11, Nonjontensider <5%.